MASS MEDIA 

 

 

 

Reguli privind accesul mass media in carul Dr. Popescu Niculae SRL Spitalul Uromed

 

 

  1. Toti reprezentantii mass-media care vor oferi informatii inregistrate audio/video de pe teritoriul  Spitalului Uromedau obligatia de a asigura informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor.
  2. Pe teritoriul Spitalului Uromed, accesul se face insotit numai de catre responsabilul in relatia cu mass-media sau alta persoana(e) delegata de Managerul Spitalului.
  3. Accesul Reprezentantilor mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai daca acestia isi asuma prin semnatura respectarea prezentelor reguli.
  4. Accesul in spital se face numai echipat corespunzator cu halat si ecuson pentru identificare.
  5. Reprezentantii mass-media nu vor recurge la inselaciune in vederea obtinerii unor informatii sutinand ca sunt persoane angajate ale spitalului.
  6. Interviurile se dau numai de catre persoanele desemnate de catre conducerea spitalului, intr-un cadru organizat, la sediul institutiei
  7. Reprezentantii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmari/fotografieri ale pacientilor din cadrul spitalului decat dupa ce se va obtine acordul scris al acestuia.
  8. Reprezentantii mass-media care vor obtine si utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace de inregistrare audio/video ascunse se fac raspunzatori pentru faptele lor si vor suporta consecintele. Utilizarea metodelor mentionate atrage dupa sine interzicerea accesului in cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.
  9. Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de catre managerul institutiei in acest sens isi asuma intreaga raspundere si responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta in intregime consecintele lor.
  10. Salariatii nu vor acorda interviuri in interes personal etc., ce nu privesc institutia in timpul programului de lucru, in incinta unitatii.

Subsemnatul …………………………… , junalist/cameraman …… , la ……………………………., legitimat cu …………………….,  CI nr ……………………. seria ………………….., si legitimația nr. …….. ,  declar că mi-au fost aduse la cunoștință regulile de acces și de vizitare a Dr. Popescu Niculae SRL Spitalul Uromed. Mă oblig să respect regulile spitalului, cunoscând faptul că acestea derivă din acte normative in vigoare, iar solicitările reprezentantului spitalului au drept scop respectarea legii privind drepturile pacientului, ale angajaților, protejarea datelor cu caracter personal, a intimitatii si confidentialitatii pacientului si altor norme ale legislației incidente in ansamblul spitalului. De asemenea, declar că am cunoștință despre faptul că prezentarea unor date/fapte nereale in legatură cu spitalul, pacienții și/sau angajații prin care s-au creat premisele producerii unor prejudicii sunt imputabile si generează obligația despăgubirii celor prejudiciați atât de subsemnatul cât și de angajatorul meu. 

Data ………………………………………………………   

 Nume Prenume………………………………        Semnătură…………………………………….

 

Verified by ExactMetrics