Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
a) spitalizare de zi.

Criteriile de internare sunt:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

Documente necesare la internare:

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Buletinul sau cartea de identitate

3. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate

4. Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării, in cazul acordarii concediului medical.

EXTERNARE:

La externare, pacientul va primi următoarele documente:

1. Bilet de ieşire/scrisoare medicală

2. Reţetă medicală (daca este cazul)

3. Certificatul de concediu medical (daca este cazul)

Verified by ExactMetrics